\\ Home Page : Articolo : Stampa
Model conventie formular consum estimat energie electrica EON Moldova Romania. Descarca gratis in format pdf conventia originala.
By Admins (from 16/07/2013 @ 13:45:30, in ro - Observator Global, read 5386 times)

Stimate client
 
Ca urmare solicitarii d-voastra inregistrata la SC E-ON Energie Romania Departamentul Centru Servicii Clienti va transmite urmatoarele:

Dorinta dumneavoastrã de a trece la program consum, se va putea concretiza în urma completãrii si semnarii Conventiei de consum.

Dupa completare si semnare, vã rugãm sã ne transmiteti cele doua exemplare ale Conventiei de consum, însotite de o copie a  buletinului (cartii) de identitate, pe adresa OP 1, CP 10 Târgu Mures, Judetul Mures, pentru procesare in sistemul informatic de facturare si semnarea de cãtre reprezentantii companiei noastre.

Dupã semnarea actelor aditionale de catre reprezentantii legali ai companiei noastre, un exemplar vã va fi restituit prin postã sau prin e-mail.
 
Cu speranta ca ati inteles cele consemnate de noi va multumim de intelegere si speram sa avem o colaborare buna in continuare.
 
 
Cu stima,
În numele si pentru E.ON Energie România,
XX
 
Agent Relatii Clienti Rezidentiali 
 
T:     +40 265-200366
F:     +40 265-200367
 
serviciiclienti@eon-romania.ro
 
E.ON Servicii Clienti S.R.L.
Str. Justitiei nr. 12
540069, Târgu Mures
www.eon-romania.ro
 
E.ON Servicii Clienti SRL., Sediul Social/Registered Office: 540069, Târgu Mures, Justitiei 12, CUI/VAT 31601124,
Presedintele Consiliului de Administratie/Chairman of the Board of Directors: Dan Morari,
Director General/General Director: Ramona Pergel, George Precup (Adjunct/Deputy)
 

 
DESCARCA AICI FORMULARUL PDF ORIGINAL!!!

http://www.turismoassociati.it/public/Conventie_consum_EON.pdf

 

Anexa

Conventie de consum

1) Consumator casnic

Facturarea consumului de energie electricã în baza consumului mediu estimat de furnizor sau a optiunilor clientului.

Regularizarea consumului se va face prin citirea si emiterea facturii de regularizare.

2) Preturi si tarife

Facturile emise în baza datelor din tabelul de mai jos vor fi calculate la tariful stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice tinând cont de preturile în vigoare la data emiterii facturilor.

3) Conditii de platã

Toate facturile emise, atât cele în baza consumului estimat, cât si cele de regularizare, vor respecta prevederile Deciziei ANRE nr. 57/1999 completatã prin Ordinul ANRE nr. 5/2003.

4) Conventia de consum

Luna

Consum contractat
[kWh]

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Modificãrile cantitãtilor de energie electrice se pot efectua pânã cel târziu la data de 20 a lunii, pentru perioada rãmasã, prin încheierea unei noi conventii de consum.

Prezenta conventie face parte integrantã din contractul de furnizare a energiei electrice si a fost încheiatã în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Nume, Prenume

Cod postal Localitatea Judetul

Data nasterii
Strada Numãr Bloc Scara Etaj Apartament

Numãr loc de consum

Data
Consumator
Nume Prenume
Reprezentant E.ON Energie România
Reprezentat prin (Nume Prenume)