Immagine
 Trilingual World Observatory: italiano, english, română. GLOBAL NEWS & more... di Redazione
   
 
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
By Admin (from 16/08/2010 @ 13:24:46, in ro - Observator Global, read 1400 times)

Dupã ce, în luna aprilie, umoristul francez Jonatahan Lambert a spus cã salutul românilor presupune gestul de a cersi bani, postul de televiziune France 2 a recidiveazã: un jurnalist francez a sugerat în direct cã românii sunt hoti, fãcând o glumã de prost gust la adresa înotãtoarei Roxana Mãrãcineanu.

Jurnalistul Nelson Monfort, prezent la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta, se pregãtea sã o intervieveze pe Aurore Mongel, o înotãtoare francezã.

Monfort i-a spus înotãtoarei cã este foarte apreciatã si cã Roxana Mãrãcineanu, înotãtoare francezã nãscutã în România si consultant al France Télévisions, prezentã în platoul de televiziune, este "cel mai mare suporter" al ei. "Si este trezorierul fan-clubului tãu, asa cã atentie, deoarece cu românii trebuie sã fii atentã pe acest plan", a continuat jurnalistul francez, dupã cum relateazã site-ul de stiri lepost.fr.

Simtind apoi protestele colegilor sãi, Nelson Monfort adaugã: "Stii cã tin la tine Roxana, spun asta în glumã".

În luna februarie, tot pe postul France2, un umorist francez i-a luat peste picior pe români, spunând cã salutul acestora include gestul de a cersi bani. Privirea umilã, palma întinsã si tonul rugãtor sunt elementele definitorii ale "salutului românesc", concept inventat atunci de umoristul Jonatahan Lambert.

Gluma lui Lambert a infuriate atunci autoritãtie române. Ambasada României la Paris a calificat comentariile umoristului Jonathan Lambert drept inacceptabile si derivate din xenofobie si rasism, în douã scrisori trimise presedintelui France Télévisions si directorului general de programe.

“Este impardonabilã gluma proastã difuzatã de postul public de televiziune FRANCE 2 pe seama românilor – identificati cu “cersetorii” !”, a luat atunci atitudine pe blogul personal si fostul presedinte Ion Iliescu.

Sursa: Realitatea.net

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
By Admin (from 16/08/2010 @ 11:13:59, in it - Scienze e Societa, read 1187 times)

Autore della vignetta:  Tom Winkler . Fonte: Doodie.com .

Articolo (p)Link Commenti Commenti (1)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
By Admin (from 16/08/2010 @ 10:38:34, in en - Science and Society, read 1429 times)

Video from time I spent around the still radioactive Chernobyl, the reactor and the abandoned town of Pripyat.
http://www.carlmontgomery.com
for answers to the usual "isn't this absurdly dangerous?" types of questions and how you can get there yourself, check out my FAQ http://www.carlmontgomery.com/faq/
More pics and video from Chernobyl is at http://www.carlmontgomery.com/radiation/
Test results from the contamination scan i had afterwards:
http://www.carlmontgomery.com/back-in...

POLISH TRANSLATION:
http://youtube.com/watch?v=Lc-u1rq2u8w
(Thanks to dexter192 http://www.arek-w.yoyo.pl/ for the translation)

Million+ views on 14th Nov 2009

Half Million + Views on 6th July 2008

400,000+ views and 1000+comments on 11th April 08

300,000+ views on 3rd Feb 08

Honors for This Video:

#8 - Most Discussed (All Time) - Travel & Events - Australia
#70 - Most Responded (This Month) - Travel & Events - Australia
#10 - Most Responded (All Time) - Travel & Events - Australia
#34 - Premium Most Viewed (All Time) - Australia
#1 - Premium Most Viewed (All Time) - Travel & Events - Australia
#5 - Most Viewed (All Time) - Travel & Events - Australia
#20 - Premium Most Viewed (All Time) - Travel & Events
#3 - Top Favorites (All Time) - Travel & Events - Australia
#3 - Top Rated (All Time) - Travel & Events - Australia
#61 - Top Rated (All Time) - Travel & Events

Source: Carl Montgomery

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico Storico  Stampa Stampa
 

Caniculã sau înghet, furtuni, inundatii sau pârjol, 2010 este considerat de specialisti anul extremelor meteorologice.

Anul e departe de a se fi sfârsit, iar predictiile climatologilor sunt si mai sumbre, ei avertizând cã nu vom scãpa prea curând de furiile naturii, astfel de fenomene extreme având toate sansele sã se extindã pe tot globul în urmãtoarele luni.

Cele mai recente exemple de dez lãn tu ire a naturii sunt Pakistanul, care e înghitit de ape, si Rusia, care se lup tã cu incendii devastatoare în îm prejurimile Moscovei.

În Pakistan, inundatiile din Valea In dusului (unul dintre cele mai mari flu vii din lume) au, cu adevãrat, proportii biblice. Expertii ONU es ti mea zã cã actuala crizã umanitarã din aceas tã regiune a globului este mai mare decât efectele combinate a trei dintre cele mai mari dezastre naturale p e­trecute în ultimul deceniu, cum au fost, de pildã, valul tsunami din Paci fic si cutremurele devastatoare din Pakistan (2005) si Haiti (2010).

Oa menii de stiintã au descris actuala ca tastrofã din Pakistan ca fiind una care se petrece o datã la un secol. "Nici un fluviu nu poate primi atâta can titate de apã într-un timp atât de scurt. Este de cinci sau chiar de zece ori mai multã decât cea normalã", a es ti mat profesorul Rajiv Sinha, de la Ins ti tutul Indian de Tehnologie din Kanpur. Sunt cele mai mari inundatii din ultimii 80 de ani din regiune si au afectat pânã acum 20 de milioane de oameni, iar numãrul mortilor a depãsit 2.000.

Medicii avertizeazã cã numãrul victimelor va creste în urmãtoarele zile, pentru cã rezervele de apã potabilã, medicamentele si vaccinurile sunt insuficiente. Cei mai expusi sunt copiii si bãtrânii, iar ieri se confirmaserã deja trei cazuri de holerã. Cel putin 36.000 de persoane se crede cã ar suferi de o formã fatalã de diaree cauzatã de apa infestatã, în timp ce ele au fost tratate de holerã, în loc sã li se facã teste medicale pentru a fi diagnosticate corect, a raportat Maurizio Guiliano, seful ope ra ti u nilor umanitare ale ONU în Pakis tan. Inundatiile au afectat pânã acum o treime din tarã, iar în urmãtoarele zile se asteaptã noi inundatii în zonele de nord si nord-vest. 

Este vremea musonului, dar, "desi cantitatea de precipitatii va fi aceeasi, acestea se vor produce într-un timp mai scurt si cu o intensitate mai mare", a explicat Sinha pentru BBC News. El a mai precizat cã, în august 2010, peste o jumãtate din cantitatea de precipitatii care trebuia sã cadã în trei luni a cãzut într-o singurã sãptãmânã.

Un alt specialist, profesorul canadian Martin Gibling, de la Universitatea Dalhousie din Halifax, es tim ea zã cã modificarea puterii musonului este provocatã de încãlzirea climei. "Când climatul e mai rece, umidita tea dinspre ocean este mai scã zu tã (...), iar musonul este mai slab si flu viul ia mai putinã apã." Fenomenul se produce invers când temperatura este mai mare, a explicat el legãtura în tre efectele musonului si tempera tu ra de la suprafata Oceanului Indian. Dacã se va dovedi cã actualele fe no mene meteorologice au legãturã cu încãlzirea globalã, atunci apare si în tr e barea dacã aceasta va transforma Indusul în "monstrul" care era acum 6.000 de ani, când Pãmântul a mai trecut printr-o perioadã cu temperaturi extreme.

În timp ce Pakistanul "înoatã" în ape tulburi, Moscova se sufocã din cau za fumului provenit de la incen dii le de vegetatie cauzate de caniculã, care au afectat mai multe zone ale Rusiei si au înconjurat capitala tãrii. Sâmbãtã, dupã o usoarã degajare a cerului de deasupra Moscovei, fumul a venit iarãsi, iar vizibilitatea este acum de cel mult 300 de metri. Cel mai ridicat nivel de poluare a fost înregistrat în zilele de 6 si 7 august, concentratia monoxidului de carbon în aer depãsind de aproximativ sapte ori nivelul maxim admisibil.

Potri vit meteorologilor,  Moscova nu scapã de fum nici sãptãmâna aceasta, mai ales cã nici curentii de aer nu sunt favorabili risipirii norilor toxici. Se vorbeste si despre pericolul reactivãrii particulelor toxice degajate în urma tragediei nucleare din 1986, de la Cernobîl. Populatia este stresatã si, potrivit unui psihiatru rus, un procent de 10% a ajuns sã creadã cã vine, cu adevãrat, Apocalipsa sau cã tara lor ar fi vizatã de un atac secret cu arme climatice. Pânã acum, numãrul oficial al mortilor din capitala Rusiei este de aproximativ 50. Anul acesta nu au fost mai multe incendii de pãdure decât în alti ani, însã intensitatea lor a fost mai mare si s-au produs în partea europeanã a Rusiei. Efectele incendiilor din Rusia s-au rãsfrânt si asupra Ucrainei si Finlandei.

În cealaltã parte a continentului, Portugalia se confruntã, la rândul sãu, cu un numãr-record de incendii, pentru care au fost mobilizati peste 500 de pompieri.

Alte tãri ale Europei s-au luptat cu ploi torentiale, furtuni puternice si inundatii.
În Polonia, Cehia, Germania si Lituania, aceste fenomene au provocat moartea a 14 persoane si pagube materiale însemnate. În Marea Britanie, dupã multe zile calde care i-au fãcut pe englezi sã spere într-o "varã indianã", de sâm bã tã, ploile s-au întors, iar meteorologii au anuntat cã acestea vor tine pâ nã în noiembrie, când vremea va deveni uscatã, dar rece.

La Poli, lumea se luptã cu frigul. America de Sud are parte de o iarnã foarte grea. Aproximativ 200 de oa meni au murit de frig în Chile, Peru, Argentina, Bolivia, Brazilia si Uru guay, iar în unele zone a nins pentru pri ma datã dupã zeci de ani. Peru a ajuns "polul frigului" din America de Sud, unde s-au înregistrat minus 23 de grade Celsius. În Nord, o portiune dintr-un ghetar, mare cât cartierul newyorkez Manhattan, s-a desprins de Groenlanda si pluteste în derivã, în Arctic.

Mai multi climatologi sunt de pãrere cã aceste fenomene care s-au petrecut relativ simultan pe tot glo bul s-ar putea afla într-o strânsã legãturã unele cu altele. Meteorologul brita nic Michael Blackbern crede cã, cel putin, inundatiile din Pakistan si canicula urmatã de incendii în Rusia ar avea drept cauzã comunã modificarea curentilor de aer din straturile superioare ale atmosferei. La rândul lor, meteorologii ungari au explicat pentru Financial Times cã zona de presiune ridicatã de deasupra Rusiei este atât cauza valorilor excesive de temperaturã din aceastã tarã ce au provocat caniculã si incendii, cât si a inundatiilor care s-au abãtut, în ce pând din luna mai, asupra centrului Europei.

La nivel global, luna iulie a fost cea de-a 305-a lunã consecutivã în care temperaturile de la suprafata Terrei au depãsit media secolului al XX-lea, potrivit datelor Ad mi nis tra­tiei Atmosferice si Oceanice Na ti o na le din SUA (NOAA), iar vara din acest an este consideratã de experti ca fiind cea mai caldã de pânã acum. Temperatura de la suprafata Pã­mân tului a coborât ultima datã sub aceastã medie în februarie 1985. 2010 a depãsit si anul 1998, fiind anul cu cele mai multe luni cu temperaturi-record.

Întrebarea-cheie pentru multi cercetãtori rãmâne dacã, într-adevãr, încãlzirea globalã este cauza fenomenelor meteorologice extreme din ultimul timp. Existã încã numeroase controverse pe aceastã temã. Dupã reuniunea din acest an de la Copenhaga, pe tema încãlzirii glo bale cauzate de emisiile de dio xid de carbon provenite din ac ti vi­tãtile umane, a iesit mare scandal, unii cercetãtori recunoscând cã au întocmit raporte mincinoase. "Este o întrebare de 1 milion de dolari", a afirmat profesorul canadian John Clague, de la Universitatea Simon Fraser, din Burnaby.


ROMÂNIA, ÎN CLUBUL EXTREMELOR METEOROLOGICE.
Nici România nu face exceptie din "clubul" meteo al extremelor. Timp de trei sãptãmâni, începând din iulie, codurile galben si portocaliu pentru cãldurã si inundatii au fost la ordinea zilei. Si mai avem de îndurat, dupã cum ne-au anuntat meteorologii. Luna iulie a fost una dintre cele mai agitate si capricioase din istoria meteorologiei. Fenomenele meteo au avut o frecventã si o intensitate fãrã comparatie cu cele din alti ani.

Avertizãrile fuseserã fãcute din luna mai, din care 13 zile au stat sub codurile galben si portocaliu pentru ploi si inundatii. În iunie, au fost 12 zile de avertizare pentru caniculã, anuntându-se si primul cod portocaliu în aceastã varã, iar în iulie am stat 24 de zile sub cod galben si portocaliu de caniculã. Luna aceasta s-au atins recorduri de caniculã, iar cãldura a alternat cu furtuni puternice, care au provocat inundatii în unele zone ale tãrii.

Si în alti ani am suferit de caniculã, însã anul acesta, specialistii nostri au explicat cã diferenta a fost fãcutã de intensitatea si frecventa extremelor meteorologice.
De la INM am primit totusi un "balon de oxigen". Specialistul Mihai Timu ne-a informat cã de miercuri tara noastrã va reveni la un regim termic normal, în sud fiind asteptate temperaturi ceva mai ridicate, de pânã la 33-34 de grade Celsius, iar din aceastã noapte revin ploile si chiar furtunile, începând din partea vesticã a tãrii, urmând ca acestea sã se extindã pe tot teritoriul.

Sursa: Jurnalul.ro

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
By Admin (from 16/08/2010 @ 09:54:01, in it - Scienze e Societa, read 1881 times)

Il nome Tellaro potrebbe derivare da “tela” per i commerci di tele e stoffe, o dal latino telus ad indicare il dardo, la freccia usata per la difesa, o addirittura dall’etrusco o paleo-ligure tular che significa “confine del villaggio”.

 

Tellaro, “un nirvana tra mare e cielo, tra le rocce e la montagna verde”, come ha scritto Mario Soldati. Venendo dal mare la chiesetta di San Giorgio e il borgo fortificato si presentano come una nave pronta al varo. Tellaro è un angolo di mondo che sembra fatto apposta per proteggere dai rumori del mondo.

 

È qui che Attilio Bertolucci, uno dei più grandi poeti italiani contemporanei, veniva a cercare quiete, nelle mezze stagioni.

 

D. H. Lawrence era affascinato dalle donne che lavoravano negli uliveti, dalle loro voci sonanti sulle colline: “Quando vado a Tellaro a prendere la posta, mi aspetto sempre di incontrare Gesù che conversa coi discepoli come se andasse lungo il mare sotto i grigi alberi luminosi”. Il borgo a picco sulle rocce del mare è ancora incantevole.

 

Era il luogo dell’anima di Soldati: “Girate per questi carruggi che sbucano in mare e poi sedetevi in un angolo tra i sassi della riva” – raccomandava. Questo si deve fare: lasciarsi prendere dall’atmosfera.

 

Salire all’antico (1660) Oratorio di Santa Maria in Selàa e guardare il Mediterraneo. Recitare i versi di P. Bertolani e M. Tuckett: “… groviglio di razze passate da qui / ancora testimoniano le vie / il colore dei muri intenerito dal salino / ancora nell’ulivo colpito dal maestrale / nelle case dei pescatori / nicchiano inosservate lune saracene…”

Le rovine di Barbazzano, tra il verde degli ulivi, sono una torre sberciata e cadente presso l’antica porta e la chiesetta dedicata a San Giorgio.

 

 Il prodotto del borgo

La collina sopra Tellaro è interamente coperta da uliveti che, dopo un triste periodo d’abbandono, stanno tornando alla bellezza d’un tempo.

Se ne ricava un ottimo olio dal colore dorato, e dal sapore leggermente asprigno e salmastro.

 

Il piatto del borgo

Dalla leggenda del polpo campanaro che ha salvato i tellaresi dai pirati saraceni, derivano le ricette imperniate su questo mollusco.

Il piatto tipico è il polpo “alla tellarese”, ossia lessato con patate e condito con olio di Tellaro, olive snocciolate e un trito di aglio e prezzemolo, sale, pepe e succo di limone.

Un’altra versione è il polpo “all’inferno”, cioè stufato con foglie di alloro, maggiorana, peperoncino, pomodoro e una spruzzata di vino bianco.

Tipica di qui è anche la focaccia dolce, con uvetta, pinoli e canditi, più morbida della nota focaccia genovese. ( Fonte: borghitalia.it)

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico Storico  Stampa Stampa
 

Italiani sempre più indebitati: nel 2009 la media è salita a 15.930 euro a famiglia.

Gli italiani sono sempre più indebitati. L’indebitamento medio delle famiglie ha toccato infatti, nel dicembre del 2009, i 15.930 euro. Lo rileva un’indagine di Cgia Mestre che ha preso in considerazione i debiti derivanti dall’accensione di mutui per l’acquisto della casa, dai prestiti per l’acquisto di beni mobili, dal credito al consumo, dai finanziamenti per la ristrutturazione di beni immobili. Rispetto al dicembre 2008, l’indebitamento medio nazionale delle famiglie consumatrici è cresciuto in termini assoluti di 863 euro.

Italiani sempre più indebitati: nel 2009 la media è salita a 15.930 euro a famiglia.

LA CLASSIFICA - A livello provinciale le «sofferenze» maggiori sono a carico delle famiglie di Roma (22.394 euro), seguite da quelle di Lodi (22.218 euro) e da quelle di Milano (22.083 euro). Al quarto posto troviamo Trento (21.644 euro), di seguito Prato (21.442 euro), Como (20.695 euro) e via via tutte le altre. «Le province più indebitate – spiega Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia di Mestre – sono quelle che presentano anche i livelli di reddito più elevati. È chiaro che tra queste famiglie in difficoltà vi sono molti nuclei appartenenti alle fasce sociali più deboli. Tuttavia, la forte esposizione di queste realtà, soprattutto a fronte di significativi investimenti avvenuti negli anni scorsi nel settore immobiliare, ci deve preoccupare relativamente».

LA CRESCITA DELL’INDEBITAMENTO – «Altra cosa – prosegue Bortolussi – è quando analizziamo la variazione di crescita dell’indebitamento medio registrato tra il 2002 e il 2009. Al di sopra del dato medio nazionale troviamo molte realtà provinciali del Sud. Ciò sta a significare che questo aumento è probabilmente legato all’aggravarsi della crisi economica che ha colpito soprattutto le famiglie monoreddito con più figli che sono concentrate in particolar modo nel Mezzogiorno». A vivere con minore ansia la preoccupazione di un debito da onorare nei confronti degli istituti di credito o degli istituti finanziari sono le famiglie sarde, in particolare quelle residenti nelle provincie di Carbonia-Iglesias (7.486 euro), Medio Campidano (7.431 euro) e, infine, Ogliastra (5.784 euro). Il record della crescita del debito delle famiglie avvenuta tra il primo gennaio 2002 (data dell’introduzione dell’euro) e il 31 dicembre 2009, invece, appartiene alla provincia di Caserta, che in questi 8 anni è stato del +137,4%. Seguono Chieti, con un aumento del 132,1%, Taranto, con +131,3 %, Napoli, con +129,7% e Piacenza, con +129,5%. Chiude la classifica la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, con un +45,2%. Sempre in questo periodo la crescita dell’indebitamento medio delle famiglie italiane è quasi raddoppiata: l’incremento è stato del +91,7%. Nello stesso arco temporale, invece, l’inflazione a livello nazionale è cresciuta del 16,6%. Cgia infine rileva che, rispetto al 31 dicembre 2008, sono solo due le province che hanno visto diminuire il livello di indebitamento delle famiglie: Parma (-137 euro rispetto all’anno prima) e Verbano-Cusio-Ossola (-461 euro).

Fonte: solleviamoci.wordpress.com

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
By Admin (from 15/08/2010 @ 15:00:38, in it - Video Alerta, read 1575 times)

Jennifer è una bellissima cheerleader, Needy la sua migliore amica dalla popolarità piuttosto scarsa. Le due si recano a un concerto in un locale in città, durante il quale scoppia un incendio. Jennifer viene portata via dalla band e durante la notte si presenta a casa di Needy coperta di sangue. La ragazza si rende immediatamente conto del fatto che qualcosa è andato storto e che Jennifer non è più la stessa persona. Ma la sua nuova consapevolezza la pone di fronte ad un grosso dilemma.

C'è un solo modo per andare fino in fondo a questo film: puntare alla parte meglio girata e più interessante dell'intero plot, i titoli di coda.

Intanto segnalano la fine della storia, e con essa del tormento dei neuroni dello spettatore, e inoltre l'effetto catartico che sprigionano è di quelli che motiva abbondantemente il tempo speso a guardare un teen movie abbastanza datato e poco avvincente.
Megan Fox è un'improbabile cheerleader, molto bellla, corteggiata e inspiegabilmente vergine.
Particolare questo di importanza capitale per l'altrettanto improbabile seguito della storia.

La sua amica del cuore Needy ha invece un ragazzo che si secca un pochino del fatto che l'attraente Jennifer le chieda di accompagnarla a rimorchiare il cantante di un gruppo rock locale. La serata ovviamente sarà un disastro, e il coniglietto impaurito che in realtà abita il corpo di Jennifer lascia misteriosamente il posto a una pericolosa e famelica belva.

Il resto è puro slasher anni settanta. Con tanto di corpulenti giocatori fagocitati letteralmente dalla libidine e dalla sensualissima bocca di Jennifer. Il suo corpo, oggetto di fantasie più che naturali, diviene ricettacolo dell'altrettanto naturale paura del femminile che viene abbondantemente mascherato da comportamenti predatori. Il tutto si capovolge, come nella fantasie più sfrenate di ogni teenager che si rispetti, e trattandosi di un film americano, invece del solito travaglio interiore tipico dell'adolescenza che abbonda nella vecchia Europa, avremo una catartica orgia, se non di sesso, almeno di sangue.

Inutile invocare la simbolica dei riti di passaggio adolescenziali, e la trita storia del ballo di fine anno distrutto dalla parte oscura del cuore giovanile americano. Un cuore che, da troppo tempo ormai, coltiva omicidi e macellamenti in apparente ribellione ad una società che queste cose usa esportarle.

La povera Jennifer sembra dapprima una decerebrata vittima dell'ingordigia maschile e della volontà universale di fama e potere, e poi un prodotto assai pericoloso della commistione tra i due. Il tenebroso Nik è il sinistro catalizzatore prima degli ormoni della piccola Jennifer, e poi del lato oscuro che finisce per prevalere sul normale andamento di queste cose.

Il sesso, ormai si sa, da anni è usato come parafrasi dell'individuazione e della crescita, che sempre segna una separazione dalla famiglia di origine, solitamente costituita da persone che soffrono un po' a veder crescere i pargoli, e li assillano con divieti e paure, al solo scopo di tenerli ancora un po' al sicuro tra le pareti di casa.

Ma qua siamo in presenza di uno strappo, segno e simbolo della mancata volontà di crescita e individuazione, che finisce per affogare il tutto nell'elemento fusionale per eccellenza: il sangue.

Il racconto si svolge piuttosto prevedibilmente tra omicidi, sparizioni e inseguimenti, e solo il summenzionato finale, catartico e ben fotografato, salva dall'assoluto e meritato oblio una pellicola tra le tante, il cui solo eventuale merito può essere quello di aver mostrato una bella ragazza che fa a pezzi tutti quelli che mirano soltanto al suo corpo. ( Fonte: cinemalia.it)

Autore della recensione: Anna Maria Pelella

WIE VAN DE DRIE

 Kelly Brook 
Sarah | Kelly Brook | Hanah
Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
By Admin (from 15/08/2010 @ 11:12:51, in it - Scienze e Societa, read 1589 times)

Cari precari,

non la tiro troppo per le lunghe. Una delle ragioni della nascita del feudalesimo è stato un vuoto di comando che ha trasformato il potere concesso dallo Stato ai funzionari (conti, duchi e marchesi) in qualcosa di privato, scardinando velocemente le strutture pubbliche e lasciando il territorio in mano a una masnada di figli di mignotta che si sono dati un nuovo ordine fondato, soprattutto, sull’ereditarietà dei beni e delle cariche. Oggi la situazione non è proprio così. Forse è peggiore.

Diciamo che noi italiani brava gente, lasciamo, giorno dopo giorno, che un pezzetto di potere pubblico, di territorio, di diritto se ne vada a finire nelle mani di potenti di turno. Ricchi arroganti che, tra una riunione e l’altra, amano infilarsi in qualsiasi buco tranne quello della moglie, in festini a base di sesso e chissà cos’altro. Uomini e donne (anche se in minor parte) assettati di potere e denaro.

Si dice che sia in atto uno scontro, una guerra tra magistratura e altri soggetti. Č vero, non potrebbe essere altrimenti. Lo dimostra il fatto che, con tutti i benefici del dubbio, ci mancherebbe, ogni giorno ti ritrovi qualcuno sbattuto in prima pagina: qualcuno che prova a fare del bene pubblico un patrimonio privato, dell’economia un disastro. Ieri il povero babbo della Marcegaglia, finito in una storia di rifiuti. Poco tempo fa Del Bono, Berlusconi, Marrazzo, Mele, Cuffaro, Del Turco, Mastella/Lonardo, qualche lady ASL qui e la per la nazione. Oggi Bertolaso e tutta la protezione civile s.p.a. per appalti e altre storielle saporite. La domanda adesso è: domani a chi tocca? – Arnald (Fonte: diversamenteoccupati.it)

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
By Admin (from 15/08/2010 @ 11:03:21, in it - Scienze e Societa, read 2503 times)

Il paese di Falcade, vicino a Belluno, nel nord Italia, è un piccolo gioiello incastonato nelle Dolomiti, uno dei gruppi montuosi più belli d'Italia. Le Dolomiti sono una delle destinazioni di viaggio preferito da tutti gli amanti della montagna, grazie a paesaggi meravigliosi (non è un caso che nel 2009 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO) e grazie anche al gran numero di attività che si possono praticare, sia in inverno che in estate.

Falcade, nella Valle del Biois, è un piccolo ma famoso villaggio, che attrae turisti italiani e stranieri sia in inverno che in estate, ed è famosa soprattutto per il meraviglioso luogo in cui sorge. La Valle del Biois, infatti, è considerato come una delle valli più belle delle Dolomiti: situato tra Marmolada, Monte Civetta e il gruppo Pala, in altre parole, alcune delle più famose e affascinanti montagne d'Italia, la valle è una festa per gli occhi e un punto di riferimento per tutti coloro che hanno una passione per la montagna e l'arrampicata, che inizia da qui per esplorare le montagne circostanti. Inoltre, nel Falcade potrete gustare una dei migliori viste sulle Dolomiti: non c'è da stupirsi che molti turisti scelgono questo piccolo villaggio di montagna per trascorrere le loro vacanze.

In inverno Falcade è la destinazione ideale per godere di una vacanza sugli sci: coloro che amano lo sci alpino possono sciare in una splendida cornice e divertirsi grazie alle aree attrezzate, per gli impianti di risalita moderni e le piste da sci che sono sempre perfettamente curate e ricoperte di neve, mentre se si preferisce lo sci di fondo ci sono chilometri di percorsi tra i boschi e altri spazi del paese. Non importa se siete sciatori esperti o principianti, a Falcade potete trovare il sentiero che meglio si adatta alle vostre esigenze, e se si desidera migliorare o si desidera avviare i bambini allo sci ci si può affidare alle scuole di sci, che offrono diversi tipi di corsi, per bambini e adulti, in gruppo o lezioni private. Oltre allo sci, è possibile scegliere altri sport invernali, come lo snowboard e pattinaggio sul ghiaccio, ma Falcade è perfetto per una vacanza, o se volete semplicemente trascorrere un week-end spensierato. Ultimo ma non meno importante, il paese è apprezzato non solo dagli sportivi, ma anche da coloro che si aspettano solo una cosa da una vacanza: relax. Accomodati davanti al camino di un pittoresco chalet o comodamente seduti al sole sulla terrazza di una baita di montagna mentre si ammirano le montagne coperte di neve, a Falcade si può godere la vacanza più rilassante.

Falcade è perfetto anche per trascorrere le vostre vacanze estive. Sulle sue montagne, infatti, si può fare arrampicata, trekking, equitazione, mountain bike o pesca in un ambiente mozzafiato sia in estate che in inverno. Tra le montagne di Falcade, inoltre, si può cercare refrigerio lontano dal caldo delle città roventi e respirare aria pulita, alternando piacevoli passeggiate nella natura e stuzzichini con prodotti tipici in rifugio.

Autore: Francesca Tessarollo; Fonte: turismoalpino.blogspot.com

Articolo (p)Link Commenti Commenti (1)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
By Admin (from 15/08/2010 @ 10:51:52, in it - Scienze e Societa, read 1459 times)

Situata alle pendici del Monte Bondone, e a pochi chilometri in linea d’aria da Trento, Garniga era una località isolata dal resto del mondo, raggiungibile unicamente a piedi attraverso una vetusta mulattiera che partiva dal villaggio di fondovalle di Aldeno e saliva serpeggiando sulla costa della montagna, lasciandosi alle spalle i vigneti e i frutteti della val d’Adige, i boschi e le macchie, arrivando in questo paradiso della tranquillità, posto a circa 800 m di quota, tra le cime austere del Cornetto e del Palòn.
Proprio per la sua particolare collocazione geografica la località di Garniga Terme è la meta ideale per chi cerca una vacanza al contatto con la natura incontaminata e vuole rilassarsi nella pace più totale. Qui si trovano numerosi sentieri che attraverso boschi e pascoli consentono di scoprire passo - passo le bellezze del Monte Bondone.

Per arrivare a Garniga Terme è molto semplice, ed è quindi una meta perfetta per un week-end, sprecando poco tempo in marce di avvicinamento. Si utilizza l’autostrada del Brennero A22, con uscita Rovereto Nord per chi procede da sud, e Trento centro per chi arriva invece da nord. Da Rovereto si segue la strada in destra Agide in direzione di Ardeno, raggiunta la quale si piega a sinistra per Garniga, superando le località di Cimone e Gatter prima di arrivare in circa 20 minuti di percorso dall’uscita autostradale. Uscendo Trento Centro si procede sempre sulla provinciale in destra agide (Via dei Pomari), superando le frazioni di Ravina e Romagnano, prima di arrivare ad Ardeno e seguire lo stesso percorso di prima.

Garniga ha anche una lunga storia da raccontare, che risale a circa 5.000 anni fa. Le prime tracce di insediamenti umani sono riferibili a dei ritrovamenti archeologici risalenti al neolitico e cioè circa al 3.000 avanti Cristo, in accordi al vasellame tipico del periodo ivi rivenuto. Anche durante l’impero romano Garniga era una meta conosciuta, e in questa zona sono state trovate delle monete di epoca imperiale. Lo sviluppo ufficiale della località avvenne però qualche secolo più tardi, in piena epoca medioevale quando fu l’impulso minerario a richiamare popolazione in queste lande solitarie, anche da nazioni estere, a nord delle Alpi. Esiste infatti un documento ufficiale, risalente alla metà del tredicesimo secolo che parla di una miniera di Garniga. Una tradizione popolare fa risalire proprio agli immigrati germanici la scelta del nome della città, che quindi deriverebbe dal tedesco “Gar Nichts”, cioè traducibile in assolutamente nulla, visto le scarse riserve minerarie effettivamente riscontrate, termine poi contrattosi in Garniga.

Dal punto di vista climatico la posizione privilegiata di Garniga sul versante sud del monte Bondone rende i soggiorno piacevole ad ogni stagione. In inverno si può salire in pochi minuti al Bondone di giorno per praticare lo scii, e ridiscendere la sera a Garniga e rilassarsi nelle sue terme gradevoli.

 

Le minime invernali scendono sotto lo zero, ma la buona esposizione sul versante meridionale della montagna consente un clima asciutto e gradevole di giorno.

 

Il periodo più caldo dell’anno corrisponde all’estate che è però anche la stagione più foriera di precipitazioni. Fortunatamente i fenomeni assumono carattere temporalesco, e seppur intensi hanno di solito una breve durata. D’estate è anche il miglior momento quindi per gli appassionati di funghi da scoprire nelle camminate all’interno dei boschi.

Garniga Terme è il luogo giusto per rilassarsi e cercare il contatto con la natura. Le numerose passeggiate conducono, tra prati e boschi, in luoghi affascinanti come l'antichissima Chiesa di S. Osvaldo, posta su un colle dove il tempo sembra essersi fermato, oppure ad assaggiare i latticini freschi di malga Albi, adagiata a quasi 1500 metri, in un dolce conca ai piedi della Cima Verde.

La Chiesa di S. Osvaldo è il monumento principale della cittadina e si trova si di un balcone naturale posto in periferia della cittadina, denominato il “dos dei Nòzi”. E’ una chiesa di origine medioevale che possiede un semplice stile gotico ed è affiancata da un grazioso cimitero di montagna. Una altra chiesa da visitare è la più recente Chiesa del Sacro Cuore di Gesù situata in centro paese e ben visibile per il suo slanciato campanile.

Prima delle Terme Garniga era una località ben nota per il suo clima gradevole e salutare, per la proverbiale e sentità ospitalità degli abitanti, per il sapore dei cibi semplici e la cucina a base di verdure e gli ortaggi, ma soprattutto la presenza di erbe dalle proprietà terapeutiche.

Le Terme di Garniga si contraddistinguono proprio per essere l’unico centro termale in Italia veramente specializzato nella cosiddetta fitobalneoterapia, e cioè i bagni d’erbe.

 

Allo scopo vengono selezionate delle erbe d’alta quota, prelevate dai parti del monte Bondone e in cui viene immerso il paziente, che si rilassa inebriato dagli aromi di piante salutari come il timo, la genziana e il tarassaco.

 

Questa tipologia di bagni è particolarmente indicata per le osteoartrosi, i reumatismi, i dolori lombari, le lombosciatalgie e malattie professionali come la sindrome del tunnel carpale . Le terme sono anche dotate di centro benessere

Accanto allo stabilimento termale si trovano ottime strutture ricettive e tutti i servizi che possono rendere ancora più gradevole il soggiorno dei turisti: qui troviamo un parco giochi situato nei pressi di un laghetto pittoresco, un centro sportivo dotato di campo da calcio ed il classico campo da bocce, perfetto per il relax delle serate estive. (Fonte:
www.ilturista.info)

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico Storico  Stampa Stampa
 
Ci sono 2642 persone collegate

< maggio 2021 >
L
M
M
G
V
S
D
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Titolo
en - Global Observatory (605)
en - Science and Society (594)
en - Video Alert (346)
it - Osservatorio Globale (503)
it - Scienze e Societa (555)
it - Video Alerta (132)
ro - Observator Global (399)
ro - Stiinta si Societate (467)
ro - TV Network (149)
z - Games Giochi Jocuri (68)

Catalogati per mese - Filed by month - Arhivate pe luni:

Gli interventi piů cliccati

Ultimi commenti - Last comments - Ultimele comentarii:
Hi, it's Nathan!Pretty much everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products now, and next year, it'll be EVERYONE of your customers. Imagine what you are ...
15/01/2019 @ 17:58:25
By Nathan
Now Colorado is one love, I'm already packing suitcases;)
14/01/2018 @ 16:07:36
By Napasechnik
Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that Thank you for lunch! Whenever you ha...
21/11/2016 @ 09:41:39
By Anonimo


Titolo

18/05/2021 @ 21:34:46
script eseguito in 907 ms